ARSIS

ILUSTRACIJE IN 3D ANIMACIJA
ILLUSTRATIONS & 3D ANIMATION

PRIPRAVA IN TISK
DTP & PRINT

VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV
COMPUTER SYSTEM MAINTENANCE

ZVOČNO VIZUALNI ARHIV
SOUND & VISUAL ARCHIVE

POVEZAVE
LINKS

 

 

Vizualne komunikacije obsegajo grafično oblikovanje, pripravo za tisk,
celostne podobe podjetij, ilustracije, maskote, 3D animacijo,
video produkcijo visoke ločljivosti, večpredstavnost, spletne aplikacije
in snovanje novih idej. ARSIS je blagovna znamka vizualnih komunikacij
Reg.št. SI9871759.

Visual communications encompass graphic design, preparation for printing,
corporate images, illustrations, mascots, 3D animations, HD video production,
multimedia, web applications and creation of new ideas.
ARSIS is a visual communications trademark Reg.num. SI9871759.